Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Program za servis vozila i plovila

 

Kvalitetan servis započinje urednim preuzimanjem te evidentiranjem podataka vezanih za vozilo / plovilo i naručitelja servisa. Ukoliko je vozilo / vozilo već prije bilo na servisu, isto se izabire iz liste te se automatski dohvaćaju i podaci o vlasniku.

Produx servis vozila

 

Naručitelju se potom izdaje servisna primka kao dokaz predaje vozila / plovila na servis na kojoj su ispisani uvjeti servisa. Servisni nalog se pridodjeljuje serviseru te se tijekom servisa nadopunjuje s izvršenim radovima kao i ugrađenim dijelovima. Vrste i statusi servisnog naloga administriraju se od strane korisnika . Kako su ponude sastavni dio ovog modula ista se može izraditi iz servisnog naloga kao i servisni nalog iz prihvaćene ponude. Račun za servisiranje kreira se direktno iz servisnog naloga po stavkama u nalogu, odnosno utrošenim uslugama i ugrađenim dijelovima. Za svako vozilo klikom miša se dobiva lista svih odrađenih servisa te odabirom nekog od njih otvara se servisni nalog sa svim radovima i ugrađenim dijelovima.

 

Servisni nalozi - list...
Servisni nalog - primk...
Detalji vozila
Sistemske postavke
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje / upravljanje nalozima za servis vozila:

 •  Lista naloga po statusu (otvoreni, zatvoreni, svi), po vrsti (kreira korisnik) po vozilu, kupcima, serviseru, datumu prijema ....
 •  Brza pretraga po partneru, broju naloga, registraciji ili broju šasije
 •  Administriranje liste vozila te pretraživanje iste
 •  Za svako vozilo definira se proizvođač, model, godina proizvodnje, registracija, broj šasije, pređeni kilometri
 •  Opcija postavljanja "Staze dokumenata za vozila" – postavljanjem ove staze za svako vozilo se kreira digitalna mapa u koju se mogu spremati različiti dokumenti vezani uz vozilo npr. fotografije oštećenja, upute za ugrađene dijelove, sheme ...
 •  U digitalnu mapu vozila mogu se spremati i servisni nalozi klikom na tipku "Pohrani SN" u servisnom nalogu (indikator da li je SN pohranjen ili ne)
 •  Za svako vozilo klikom miša dostupna je lista svih odrađenih servisnih naloga
 •  Administriranje liste najčešćih kvarova/radnji koje serviser treba otkloniti odnosno odraditi (čiščenje filtra, promjena ulja ...)
 •  Administriranje liste statusa naloga – definira se naziv, da li je krajnji status te maksimalno vrijeme u danima koje nalog može provesti u tom statusu (ukoliko je to vrijeme prekoračeno nalog u listi bude označen bojom koju je korisnik postavio kroz lokalne postavke za prekoračeno vrijeme)
 •  Kreiranje servisnog naloga (postavke firme/kontakt osobe, datuma prijema, predmeta servisa, modela, serijskog broja, opisa kvara.....)
 •  Personalizirane primke/nalozi (logo firme, zaglavlje, upis uvjeta servisa koji se ispisuje na servisnoj primci
 •  Personalizirane primke/nalozi (logo firme, zaglavlje, upis uvjeta servisa koji se ispisuje na servisnoj primci
 •  Ispis servisne primke / naloga (A4 iliA5 format)
 •  Spremanje primke/naloga u pdf formatu
 •  Kreiranje ponude i računa direktno iz servisnog naloga
 •  Kreiranje novog servisnog naloga iz starog
 •  Administriranje vrsta servisnih naloga (garancija, kvar, izlazak na teren, dijagnostika...)
 •  Administriranje statusa servisnih naloga (zaprimljen, u radu, čeka na dijelove, završen isporučen...) sa zaključnom klauzulom npr. kod statusa isporučen – ne treba se pojavljivati više u listi
 •  Pridjeljivanje servisnih naloga serviserima
 •  Mogućnost podešavanja najčešćih postavki servisnih procesa, kroz lokalne postavke, zbog ubrzavanja unosa u računalo (predefinirana vrsta naloga, predefinirani serviser, predefinirani status)
 •  Pregled artikala po servisnim nalozima svim / fakturiranim / nefakturiranim
 •  Nefakturirani artikli u servisnim nalozima se smatraju rezervirani tj. kod pregleda stanja na skladištima količina artikala koji se nalaze u nefakturiranom servisnom nalogu iskazan je u stupcu "Zaduženo u nalozima"

 

Kreiranje / upravljanje ponudama:

 •  Lista ponuda s filterima (statusu, firmi, kontaktu, vremenskom intervalu ...) početna postavka je postavljena tako da prikazuje aktivne/nerealizirane ponude
 •  Brza pretraga po broju ponude ili partneru
 •  Postavka za direktno spremanje ponuda u definiranu mapu
 •  Kreiranje ponude direktno iz servisnog naloga - na ponudi kreiranoj iz servisnog naloga ostaje link na servisni nalog i obrnuto. Klikom na link otvara se dokument na kojeg se link odnosi
 •  Kreiranje servisnog naloga iz ponude
 •  Dupliciranje već postojeće ponude - otvara se forma za unos nove ponude prilikom čega se kopiraju stavke i postavke firme i kontakt osobe
 •  Opcija slanja ponude e-mailom direktno iz programa (automatski se podiže definirani e-mail klijent i kreira ponuda u obliku pdf priloga, a za pošiljatelja se uzima e-mail adresa od korisnika ili firme koja je definirana na ponudi)
 •  Kreiranje računa iz ponude gdje se kopiraju svi podaci iz ponude u novi račun te je potrebno samo odabrati način plaćanja
 •  Kreiranje predujma iz ponude (kod kreiranja računa iz takve ponude program automatski povlači predujma i umanjuje iznos koji je potrebno platiti)
 •  Na računu/avansu/prodajnom nalogu koji je kreiran iz ponude nalazi se link na ponudu iz koje je kreiran

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Jednokratan unos artikala i cijena u šifrarnik artikala
 •  Kreiranje novog artikla direktno iz liste artikala
 •  Kreiranje neograničenog broja artikala s 4 nivoa cijena
 •  Klasifikacija artikala po grupi / nadgrupi
 •  Klasifikacija po tipu artikla (usluga, roba, materijal)
 •  Kartica artikla – ulazi / izlazi artikla za skladište po dokumentima (računima / skladišnim dokumentima)
 •  Pretraživanje artikala po: nazivu, šifri, grupi artikla, oznaci dobavljača
 •  Grupiranje artikala u listi po grupi/nadgrupi
 •  Stanje artikala po skladištima
 •  Ispis etiketa za artikle na naljepnice (naljepnice 4x10 i 3x13 - ispis barkoda)
 •  Uvoz artikala iz Excel datoteke
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena za sva maloprodajna skladišta prilikom promjene cijene artikla
 •  Opcija označavanja artikala sa stanjem 0 ili negativnim stanjem na skladištu (korisnikov odabir boje prikaza takvih artikala u listi artikala)
 •  Postavka prikaza samo dostupnih artikala na skladištu

 

Kreiranje / upravljanje računima:

 

Kreiranje/upravljanje, skladištima i dokumentima:

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja