Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Fiskalna kasa / fiskalna blagajna za firme i obrte

 
PRODUX MALOPRODAJA je windows program za vođenje trgovine na malo. Maloprodajna blagajna omogućava brz, točan i pregledan rad korisnicima svih razina informatičkog znanja.

Produx maloprodaja

 

Uz POS sučelje, koje služi za izdavanje računa na mjestu prodaje, za administriranje podataka neophodnih za rad fiskalne blagajne koristi se "KONTROLNI CENTAR" koji je svojevrsni "BACK OFFICE". Kroz "KONTROLNI CENTAR" administriraju se matični podaci firme, kontakata, korisnika / operatera, artikala, grupa artikala, poreznih tarifa, načina plaćanja itd. te postavljaju sistemske i lokalne postavke sustava (postavke fiskalizacije, poslovnog prostora, sistemske postavke firme, postavke ispisa, printera ...)

Osim administracije matičnih podataka kroz "KONTROLNI CENTAR" dostupni su mnogobrojni izvještaji i rekapitulacije.

Brz pristup izvještajima štedi vrijeme, a mogućnosti filtriranja i sortiranja izvještaja prodaje, skladišta, kartica artikala, knjige popisa itd. voditeljima i upravi daju pravovremene informacije za uspješno poslovanje.

 

Modul maloprodaje se može koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima programskog paketa Produx npr. integracija sa modulom za vođenje kampanja te CRM modulom.

 

Lista artikala
Lista artikala grupe
Detalji artikla
Kartica artikla
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje maloprodajnih računa:

 •  Fiskaliziranje gotovinskih računa
 •  Rad u mreži na više lokacija, s više maloprodajnih mjesta
 •  Neograničen broj vrsta plaćanja (gotovina, VISA, American, Mastercard kartice, transakcijski račun, čekovi ...)
 •  Definiranje više vrsta plaćanja po jednom računu
 •  R1 / R2 računi sa ispisom detalja kupca
 •  Ispis računa na obični A4 ili POS pisač
 •  Postavke željenog izgleda računa (logo, napomene, zaglavlje/podnožje računa, boja zaglavlja, ispis barkoda, ispis kontakta kod ispisa računa, ispis partnera s lijeve ili desne strane, ispis artikala u dva reda kod POS pisača ...)
 •  Unos artikala u račun bar kod čitačem ili ručno po šifri ili nazivu artikla (podešavanje preferirane početne pretrage )
 •  Opcija kreiranja automatskog pologa
 •  Postavka automatskog odlogiravana prilikom zaključivanja računa
 •  Postavka identifikacije operatera prilikom zaključivanja računa
 •  Postavka početnog načina plaćanja
 •  Stanje gotovine u blagajni – jednim klikom
 •  Postavka ispisa računa na POS/A4/A5 – jednim klikom
 •  Pregled zadnjeg računa – jednim klikom
 •  Postavke vidljivosti kolona (šifre, opisa artikla, barkoda, PDV-a)
 •  Mogućnost slobodnog upisa 'opisa artikla' prilikom kreiranja računa
 •  Mogućnost mijenjanja MPC cijene za artikle tipa usluga
 •  Dodavanje artikla za vrijeme izrade računa
 •  Definiranje popusta po stavki unosom 'rabata' ili 'MP cijene s rabatom' prilikom čega program sam izračunava rabat
 •  Postavka prikaza stanja artikla na skladištu u listi artikala – ukoliko se koristi modul robno
 •  Unos artikla iz grida ili odabirom artikla iz liste artikala
 •  Prilikom ulaza ili izlaza u modul ukoliko postoje nefiskalizirani računi program obavještava korisnika o postojanju istih i nudi opciju potpisivanja
 •  Postavka automatske provjere i prikaza broja nefiskaliziranih računa svakih 10 minuta na glavnoj formi
 •  Dnevni blagajnički izvještaj (promet proizvoda i usluga po načinu plaćanja, korisnicima, obračun poreza, dnevni polog novca i stanje blagajne (dnevni polog + gotovina)
 •  Ispis dnevnog blagajničkog izvještaja na POS/A4
 •  Storno računa - klikom miša prebacuju se svi artikli u novi račun s negativnim količinama zajedno s podacima o partneru i načinu plaćanja te se u napomenu upisuje naziv storniranog računa (postoji veza storno i storniranog računa te nije višestruko storniranje istog računa)
 •  Opcija slanja računa e- mailom direktno iz programa (automatski se podiže definirani e-mail klijent i kreira račun u obliku pdf priloga, a za pošiljatelja se uzima e-mail adresa od korisnika ili firme koja je definirana na računu)
 •  Opcija dupliranja računa - otvara se forma za unos novog računa prilikom čega se kopiraju stavke i postavke firme i kontakt osobe odabranog računa
 •  Opcija izračuna ostatka novca za kupca kod gotovinskih uplata

 

pregled računa i prometa:

 •  Pregled svih maloprodajnih računa s mogućnošću filtriranja istih po firmi, kontaktu, operateru, načinu plaćanja,razdoblju (početna postavka je prikaz računa za trenutni nadnevak za postavljenu poslovnu jedinicu)
 •  Ispis liste računa ili grupni ispis pojedinačnih računa iz liste (POS/A4)
 •  Izvoz liste u excel datoteku
 •  Rekapitulacija prometa po načinima plaćanja za određeni vremenski interval
 •  Rekapitulacija prometa po operaterima za određeni vremenski interval s mogućnošću grupiranja po operaterima
 •  Rekapitulacija utržaka za vremenski interval - Dnevni utržak po danima, (Roba/Usluga/PDV/Iznos/Broj računa),promet proizvoda i usluga po načinu plaćanja, korisnicima, obračun poreza za odabrani vremenski interval
 •  Lista pologa - filtriranje po vremenskom intervalu
 •  Ispis izvještaja na zadani pisač ili izvoz u PDF datoteku
 •  Lista nepotpisanih računa – mogućnost ručnog potpisivanja jednog po jednog ili automatskog
 •  Rekapitulacija prodaje artikala po poslovnom prostoru
 •  Knjiga popisa ili trgovačka knjiga (opcija sumiranja računa izdanih na isti dan ili prikaz pojedenačnih računa, nivelacijacijena za odobrene popuste, ZPC-ovi, skladišni dokumenti)
 •  Knjiga prometa
 •  Rekapitulacija računa po različitim filterima: svi maloprodajni računi, R1 računi, fiskalizirani računi, računi s popustom (prikaz nabavne cijene , VP cijene, MP cijene, popusta, RUC-a ...)
 •  Obračun razlika u cijeni
 •  Lista zapisnika o promjeni cijena – opcija ručnog kreiranja zapisnika i izmjena već postojećih

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Jednokratan unos artikala i cijena u šifrarnik artikala
 •  Kreiranje novog artikla direktno iz liste artikala
 •  Kreiranje neograničenog broja artikala s 4 nivoa cijena
 •  Klasifikacija artikala po grupi / nadgrupi
 •  Klasifikacija po tipu artikla (usluga, roba, materijal)
 •  Kartica artikla – ulazi/izlazi artikla za skladište po dokumentima (računima / skladišnim dokumentima)
 •  Pretraživanje artikala po: nazivu, šifri, grupi artikla, oznaci dobavljača
 •  Grupiranje artikala u listi po grupi/nadgrupi
 •  Stanje artikala po skladištima
 •  Ispis etiketa za artikle na naljepnice (naljepnice 4x10 i 3x13 ispis barkoda)
 •  Uvoz artikala iz Excel datoteke
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena za sva maloprodajna skladišta prilikom promjene cijene artikla
 •  Opcija označavanja artikala sa stanjen 0 ili negativnim stanjem na skladištu (korisnikov odabir boje prikaza takvih artikala u listi artikala)
 •  Postavka prikaza samo dostupnih artikala na skladištu

 

Kreiranje / upravljanje skladištima i dokumentima (uz modul robno):

 •  Kreiranje skladišnih dokumenata: početnog stanja, primki - kalkulacija, izdatnica, otpremnica, povratnica dobavljaču ...
 •  Kreiranje početnog stanja uvozom iz Excel dokumenta
 •  Opcija ispisa etiketa iz primke-kalkulacije i to po količini unesenoj u primku ili po jedna etiketa po stavki
 •  Ispis skladišnih dokumenata, opcija spremanja u pdf dokument
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena prilikom izmjene MP cijene u primci – kalkulaciji za sva maloprodajna skladišta
 •  Unos i raspoređivanje zavisnih troškova kod primke-kalkulacije
 •  Dnevnik skladišta – ulazi/izlazi sa skladišta po skladišnim dokumentima
 •  Kreiranje proizvoljnog broja inventura za skladište
 •  Kreiranje inventurnog manjka/viška po odrađenoj inventuri
 •  Stanje skladišta na dan (moguće filtriranje po grupama / nadgrupama artikala), izvoz liste u Excel dokument, opcija prikaza samo računa s negativnim stanjima, opcija ne prikazivanja računa bez prometa ili onih sa stanjem nula
 •  Rekapitulacija skladišnih dokumenata - prikaz nabavne vrijednosti, veleprodajne vrijednosti, marže, maloprodajne vrijednosti itd. po dokumentima
 •  Rekapitulacija prodaje artikala po skladištu – ispis na POS/A4
 •  Lista neusklađenih artikala – lista artikala kojim se ne slaže knjigovodstvena vrijednost s vrijednošću robe na skladištu

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima 

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja

Naslovnica Rješenja Case Blue Izvorni kod Rješenja Fiskalna kasa / fiskalna blagajna za firme i obrte