Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Programski paket Produx

Produx je informatičko rješenje za srednje i male tvrtke. Programski paket sačinjavaju moduli što omogućava konfiguriranje rješenja prema svojim potrebama.Ukoliko se koristi više modula, sve funkcionalnosti obuhvaćenih modula dostupne su potpuno transparentno i neovisno o tome iz kojeg se modula započinje rad. Osim toga, moguće je pojedini modul koristiti posve samostalno te po potrebi nadograđivati rješenje drugim modulima.

Produx paket

 

Produx je stoga, idealna modularna poslovna aplikacija za male i srednje poduzetnike, obrtnike, trgovce, servisere, sportske klubove i fitness ili SPA centre.

Odličan je izbor svima koji žele unaprijediti prodaju ili povećati zadovoljstvo svojih kupaca koristeći CRM modul a komunikaciju unutar tvtrke prema vani napraviti preglednom i dostupnom u svakom trenutku.

U modulu za projekte, vođenje jednostavnih i složenih projekata postaje transparentno a rad djelatnika precizno se evidentira u dnevniku rada ... 

 

LINK ZA PREUZIMANJE (DOWNLOAD):

Preuzimanje dokumenata

 

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

  • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
  • Tip stranke
  • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

  • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
  • Tip stranke
  • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
  • Minimalni iznos visine predmeta spora
  • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja