Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Program za članarine

 
Modul članarina je program za vođenje i praćenje evidencije članova sportskih klubova, društava i saveza, teretana, wellness, fitness i spa centara te udruga građana. Evidencija članova podrazumljeva praćenje aktivnih / ne aktivnih članova, vrste članarine, datuma valjanosti članarine itd.

Produx program za članarine i evidenciju članova

 

Članarine mogu biti podijeljene u različite vrste prema vrsti i visini naknade koju plaćaju članovi. Za svakog člana u programu se može izraditi članska iskaznica sa bar kodom, akreditacija, pratiti aktivnost, vidjeti pregled uplata i obaveza za članarine/naknade. Posebna pogodnost je automatsko obračunavanje zaduženja odabirom vrste članarine te perioda zaduženja program automatski kreira zaduženja za sve članove odabrane članarine. Iste je moguće ispisati na uplatnice HUB 3A s jedinstvenim pozivom na broj preko kojega uvozom izvoda iz banke (FINA format) se rade automatska zatvaranja.

 

Detalji iskaznice
Povijest iskaznice
Članska iskaznica
Tip članarine - lista
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Članska iskaznica

Vođenje evidencije i praćenje članova:

 •  Izrada članskih iskaznica/akreditacija, uključujući fotografiranje iz programa, bar-kod, logotip, ispis
 •  Praćenje povijesti članova po članskoj iskaznici (prisutnost, aktivnosti, promjene statusa)
 •  Praćenje članova po krovnim organizacijama - savezima
 •  Razvrstavanje članova po zvanju i/ili rangu (trener, sudac, član, žuti pojas, jedriličar)
 •  Praćenje članova po zvanju

 

Evidencija posjeta:

 •  Evidentiranje posjeta (dolazaka i odlazaka) po članskim iskaznicama, kontaktima (koristi se bar kod čitač)
 •  Prikaz trenutnog stanja - broj i popis prisutnih članova u svakom trenutku
 •  Signalizacija neaktivnosti kartice prilikom evidencije ulaza
 •  Prikaz broja dolazaka u tekućem mjesecu
 •  Signalizacija prilikom pokušaja ulaza s istom karticom ukoliko je korisnik već prijavljen, a nije odjavljen
 •  Pregled posjeta po članu / kontaktu, vremenskom intervalu, iskaznici
 •  Prikaz trajanja posjeta

 

Praćenje članarina:

 •  Mjesečne, kvartalne, godišnje članarine
 •  Evidencija članarina uplaćenih gotovinski i preko žiro računa
 •  Dodjeljivanje članovima različitih vrsta članarina
 •  Pregled i filtriranje plaćenih i neplaćenih članarina, po članovima i zvanjima (sudac,
  trener, član)
 •  Pregled i sortiranje uplatnica po svrsi uplate, partneru i iznosu uplate
 •  Praćenje aktivnosti

   Za fakturiranje se koristi modul maloprodaje i / ili modul prodaje

   

Zaduženja – opcija namjenjena udrugama i klubovima koji za članarine nisu dužni izdavati račune:

  •  Definiranjem vrste članarina unosi se i iznos zaduženja
  •  Kreiranje zaduženja iz članske iskaznice 1 klikom miša
  •  Ispis zaduženja HUB 3A uplatnicu (laserske uplatnice 3 komada na A4 papiru)
  •  Opcija automatskog kreiranja zaduženja za članove odabirom vrste članarine te razdoblja zaduženja
  •  Grupni ispis kreiranih zaduženja na HUB 3A uplatnice
  •  Zatvaranje zaduženja ručno (brzo zatvaranje) ili preko uvoza bankovnih izvoda u FINA formatu (uz blagajnički modul)
  •  Lista zaduženja s mogućnošću filtriranja po članu, razdoblju zaduženja, pozivu na broj zaduženja te da li je zaduženje plaćeno ili ne
  •  Lista zaduženja za svakog člana 1 klikom miša
  •  Lista dužnika po zaduženjima

   

Izvještaji:

     •  Posjete po danima (grafički prikaz broja posjeta po danima,ispis u PDF, eksport u EXCEL)
     •  Posjete po članovima filter za vremenski period (klikom na broj posjeta otvara se lista posjeta odabranog člana)

   

Alati:

     •  Linkovi bitnih ili često korištenih mapa ili programa
     •  Kalkulator
     •  Slanje grupnih email-ova članovima, sponzorima, firmama (odabir po korisnicima, firmama, grupana, rođendanima)
     •  Slanje grupnih SMS-ova članovima, sponzorima, firmama (odabir po korisnicima, firmama, grupana, rođendanima)
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 2 x 4
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 3 x 7
     •  Ispis adresa na naljepnice formata 4 x 10
     •  Ispis adresa na omotnice

   

  •  upravljanje firmama
  •  upravljanje kontaktima
  •  upravljanje korisnicima

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja