Izvorni kod

Podrška i održavanje

 

Održavanje i podrška po pozivu

Konzultacija i / ili intervencija putem e-mail-a ili telefona (do 30 minuta) 100,00 kn
Sat rada programera na izmjenama programa prema zahtjevima korisnika 200,00 kn
Intervencija na podacima korisnika putem interneta - tzv. remote support 200,00 kn po svakom započetom satu
Sat rada na lokaciji kupca - tzv. on-site support (putni troškovi izlaska na teren za lokacije udaljenije od 10 km naplaćuju se 2,50 kn po prijeđenom kilometru) 250,00 kn po svakom započetom satu
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika 500,00 kn
Instalacija nove verzije programa na svako dodatno računalo koje se spaja na istu bazu 150,00 kn
Relicenciranje na novo računalo (stara licenca se deaktivira) 500,00 kn
Relicenciranje na novu firmu (stara licenca se deaktivira te prenosi na novu firmu) 1.000,00 kn
Reinstalacija (ponovna instalacija) serverskog dijela aplikacije 500,00 kn
Reinstalacija (ponovna instalacija) klijentskog dijela aplikacije 150,00 kn po računalu

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Cjenik vrijedi od 1. srpnja 2014.g.

 

Ugovor o paušalnom održavanju uključuje

Mjesečna cijena po licenci iznosi 150,00 kn (cijena za više licenci po dogovoru)
Opcija aktiviranja dnevnog arhiviranja podataka (data backup): lokalno ili internet / web
Usklađivanje sa zakonskim propisima i izmjenama
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika bez naknade
(nova verzija izlazi u prosjeku jednom mjesečno - za podatke o verzijama kliknuti ovdje)
Uključen paket podrške - telefonska i podrška za udaljene lokacije putem interneta (tzv. remote support)
30% popusta za podršku na lokaciji korisnika (tzv. on-site support)
Izvoz podataka u drugi erp sustav (npr. Synesis eIRA/eURA, Delta Omega - Libri, Micronic, Panteon)

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Cjenik vrijedi od 1. srpnja 2014.g.

 

Izvorni kod rješenja

Naslovnica Cjenik Podrška i održavanje